Ясновидец Номер 1 на България | Предсказания и Прогнози Талисмани и Ритуали

Наука-учение, създадено от австрийския учен Гал/1758-1828/

Научете се да познавате хората. Трябва да знаете с какъв тип човек имате работа, какво се иска от вас и какво може да дадете.В известен случайа, няколко думи са достатъчни, за да дадат направление на целия ви живот, но трябва да знаете къде и как да ги кажете. “Речта е изписана на челото ти”- казва Марк Аврелий.” Прочетох я преди да заговориш”. Мнозина мислители и философи потдържат мнението, че съществува тясна връзка между лицето и характера. Да разгледаме поотделно различните части на лицето.Известни знакове никога не лъжат.

Сплеснато и тясно от косите към веждите-показва слаба интелигентност и ограничен ум. Същото може да се каже и за тясното и четвъртито гладко чело.

ОТВЕСНО ЧЕЛО Издуто нагоре, притежават положителните хора, матиматиците,умните и разположени да учат.
НИСКО ЧЕЛО– Е знак на природа,пълна с глупост и проклятие, с алчност и сребролюбивост.
УМЕРЕНО ЧЕЛО– Наведено назад-показва живо въображение, артистичен вкус и широка душа.
ЧЕТВЪРТИТО ЧЕЛО– Означава здрав разум, размишления и дипломация.
ПРОДЪЛГОВАТО ЛИЦЕОБРАЗНО ЧЕЛО– Издава един мечтателен човек, идеалист, възторжен фантазьор.
ПОДУТО ЧЕЛО– В средата високо, костеливо и широко-показва човек, надарен с голяма памет, съзерцателен, благоразумен,и наблюдателен.
КРЪГЛО, МАЛКО И ГРАПАВО ЧЕЛО– Пренадлежи на хора-деятелни, дързостни, енергични, амбициозни,красноречиви, страстни, но в никакъв случай недоволни от света.
КОГАТО ЧЕЛОТО Е КРЪГЛО– Равно като топка или когато е тясно във вид на триъгълник, означава глупост, несръчност, мързел и подлост.
ТРИЪГЪЛНО ЧЕЛО-ШИРОКО И ЛЕКО ПОДУТО– Говори за човек с тънкост, мечтателност, префиненост, с дарби към изкуството и поезията.Приветлив характер, мечтателен и чувствен.
ЧЕЛО, КОЕТО НИКОГА НЕ СЕ БЪРЧИ– Даже и при най-силни вълнения е явен знак на студенина, скритост,умни, но пестеливи на приказки,трезви, но понякога си служат с низост и дързост.
КОГАТО ЧЕЛОТО СЕ ПРЕСИЧА ОТ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА ЖИЛА– Това издава големи умствени способности и възможности.

ВЕЖДИ– Когато са много раздалечени от очите, означава умствена нищета.
ВЕЖДИ, ИЗВИТИ КЪМ СЛЕПИТЕ ОЧИ– Са на хора с малко развита природа, означава още и безумие.
ХОРИЗОНТАЛНИ ВЕЖДИ– И много приближени към очите, показват твърдост, непоколебимост и воля.
ВЕЖДИ, КАТО СЧУПЕНА ЛИНИЯ– Говорят за неуравновесен ум.
УМЕРЕНИ ВЕЖДИ, ПРАВИЛНО ОЧЕРТАНИ– И закръглени, притежават хора с бистър ум, отворени и с прям характер.
СИЛНО ЗАКРЪГЛЕНИ ВЕЖДИ– Сочат смелост,ядовитост, гордост
ГЪСТИ ВЕЖДИ– Говорят за оригинален, но и много странен, понякога трудноразбираем характер.Горди, своенравни,себелюбиви, подтиснати.

ОЧИ– Които не са нито вдлъбнати, нито изпъкнали-хора с равен характер, добри нрави, уравновесен ум.
МНОГО ИЗПЪКНАЛИ ОЧИ– Означава бавно мислене,липса на здрава мисъл,разсеяност,мнителност, безразличие,но лесно се нагаждат и приспособяват.
ВДЛЪБНАТИ И ПОДВИЖНИ ОЧИ– Показват суровост,подигравателност,шеговитост,упоритост и понякога известна доза интригантство.
ЧЕРНИ БЛЯСКАВИ ОЧИ– Говорят за хитрост и злина.
МИГАЩИ И МАЛКО СМУТЕНИ ОЧИ– Срамежливост, боязливост,непрактичност, липса на изтънченост и недоверчивост.
МАЛКИ И ЖИВИ ПОДВИЖНИ ОЧИ– Неспокоен ум, понякога доста порочен.
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ХОРА, които поглеждат накъсо, накриво, защото те са хора подли и лоши и безчестни.

НОС– Упоритите и оригинални хора имат големи носове.
ДЪЛЪГ И ГРАПАВ НОС– Признак на някакво умственно разтройство.
ПРАВ И МАЛКО ЧЕТВЪРТИТ НАКРАЯ НОС– Твърди, спокойни и благоразумни хора
ГРАПАВ НОС– Като човка на гарван имат тези хора, които са скъперници, но са и твърде прями и дръзки.
ОРЛОВ НОС– Имат амбициозните, смелите, любителите на великолепните неща и господарството.
МЕСЕСТ НОС– Влачест и накрая наведен над устните, показва голяма чувственост, угодничество,но понякога и корестолюбие.
ЛЪСТ НОС– Месест и широк, говори за бавно мислене,лениви, лакоми, повечето малко нахални, любопитни и малко тъпи
НОС С ОТКРИТИ НОЗДРИ– Говори за егоизъм, сухота, рязкост
ДЪЛЪГ И ТЪНЪК НОС– Признак на нерешителност, нервност,изтънченос
УМЕРЕНО ГОЛЯМ НОС– Леко вдигнат накрая, показва свадливост
МНОГО МАЛЪК НОС– Прав, но вдлъбнат в основата и закръглен накрая, говори за слаб характер, Женственност, непостоянство и нерешителност.
ГРАПАВ ИЛИ НЕ, НОСЪТ ЩОМ Е ШИРОК– в осовата си, издава много качества, в повечето случаи положителни-на водачи и интелектуалци. Тази форма е рядка, даже между знаменитете хора, но нейната непогрешимост е доказана.

УСТА– Като орган на вкуса и яденето, заедно с брадата, като продължение на челюстите, съставляват материалната част на човека, поради техните функции, които изпълняват- да дъвчат храната.
ДЕБЕЛИ УСТНИ– Показват бавен, груб инстинкт и малко нахалство
ПОВДИГНАТИ В КРАИЩАТА УСТНИ– Означават присмехулство, дързост, суетност,надменност а понякога и корестолюбие.
СТИСНАТИ РАВНИ И ТЪНКИ УСТНИ– Са признак на прикритост,липса на сърдечност,злост и неоткровенност.
МАЛКО ПО-ГОЛЯМА УСТА– Говори за откровенност,доброта и нежност
МАЛКО ИЗЛИЗА НАПРЕД ДОЛНАТА УСТНА– Принадлежи на хора с добра воля,весели, чистосърдечни,чувственни,оптимистични и конкретни.
СТЕГНАТА УСТА– във вид на дъга-означава гордост и деспотизъм.
ВДАДЕНИ НАВЪТРЕ И СТЕГНАТИ УСТНИ– Признак на съперничество.
МАЛКО СЪРЦЕВИДНИ УСТНИ– На суетни, лениви и себелюбиви хора.
ГОЛЕМИ ХОРИЗОНТАЛНИ УСТНИ– Които в края приличат на запетая, принадлежат на хора с изтънчен вкус, съсредоточени,амбициозни, но хитри,ловки и добри дипломати
ДЕБЕЛИТЕ ЗАКРЪГЛЕНИ И ХУБАВО ОТВОРЕНИ УСТНИ– Са на лековерните, малодушните, разпуснатите и хора, за които преди всичко е удоволствието.
КОГАТО УСТНИТЕ СЕ ПРИТРИВАТ СВОБОДНО И СА ПЛОСКИ– А долната устна е малко издута-човекът е умен, пресметлив и трезвомислещ.
АКО НОСЪТ Е КЪС, А БРАДАТА ПРОДЪЛГОВАТА– Това означава, че материализмът натделява над разума, ако горната част на лицето е по-развита, умът натделява над материята.
НЕПРАВИЛНОСТ ПО СЛУЧАЙНОСТ– Чертите на лицето, например-криви очи или крива уста, говорят за известно разтройство на умственните възможности, редица други недостатъци и порочна природа.

БРАДАТА– Малка и кръгла, много издадена напред, показва срамежливост, липса на енергия и воля, разсеяност
МАЛКО КРЪГЛА И МАЛКО ТЛЪСТА БРАДА– Е признак на суетност, плашливост, лекомислие, а по някога нескромност.
МАЛКА, СПЛЕСНАТА ОТДОЛУ БРАДА– Знак на вероломство, лицимерие, завист, себелюбие, интригантство, но и добра находчивост.
БРАДА-МАЛКО ЗАКРЪГЛЕНА ОТДОЛУ– Говори за слаб характер,който бяга от отговорност и от опасност.
КРЪГЛА, УМЕРЕНО ИЗДАДЕНА НАПРЕД БРАДА– Изразява хора, склонни към имотно състояние,практични,положителни,способни да търгуват и добри администратори.
СПЛЕСНАТА БРАДА– Показва сухост в характера на човека,егоизъм, студенина и деспотизъм
ГОЛЯМА, ВЛАЧЕСТА НА ДВЕ ГЪНКИ БРАДА– Е признак на голяма чувствителност, съчувствие но и материалистични инстинкти.
ГОЛЯМА И ОСТРА БРАДА– Представлява знак за господство и динамика в решенията и действията, твърдост но и скъперничество.

ЧЕЛЮСТИТЕ– Широки, плоски и издадени навън, показва преобладаване на материята, наклонност към безсърдечие,лицимерие,сребролюбие и ако такъв човек има знак, който да умаловажи или отежни тези показатели, то непременно се пазете от него. За да си помогнете при определяне на характера на човека, с когото живеете, дружите или работите, трябва да забалежите добре държанието, съдържанието на разговорите, които водите, говора му,и когато се запознаете със всички черти на лицето му, да вземете правилно решение за нататъшните ви връзки с него.” За човека съдят по думите му, те са едно малко парченце от него, отрязано от мостра” – казал Сократ.