Ясновидец Номер 1 на България | Предсказания и Прогнози Талисмани и Ритуали

КАК ДА ОТСЛАБНЕМ И ЖИВЕЕМ БЕЗ СТРАХ, НЕРВИ, САМОТА, ГНЯВ, БОЛКА, ТРЕВОЖНОСТ, ОБИДА, РАЗОЧАРОВАНИЕ

Човекът е една малка вселена, свързана с невидими нишки с цялото мироздание. Живейки все по-забързан живот, далеко от природата, той е забравил за тази дълбока свързаност и взаимозависимост. Липсата на хармония между тяло, дух и душа, и конфликтът с обкръжаващата социална среда водят до състояние на болест.
Работата ни се основава на тази концепция за здравето и болестта. Според данните, 90% от всички болести се дължат на душевен проблем. Поради това, винаги в анамнезата се поставя акцент върху “душевното състояние” на пациента.
Доброто качество на живот се култивира от познанието, от осъзнатото общуване на човека с неговите тяло, душа и дух. Само от тази перспектива, съвременната медицина може да овладее проблема болест.
Здравето на човека зависи от следните неща: от силата на неговиядух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотатана неговото сърце”.

Петър Дънов


Вселената е устроена така, че всеки сам творисобствената си реалност и създава съдбата си, чрез собствените си мисли. Никой не може и няма как да изгради собственото ни личнощастие вместо нас. Взаимодействието между съзнанието и материалния свят вече не изглежда като мистика: съзнанието е енергия в най-фина и динамична форма и затова нашите фантазии, мислени образи, желания и страхове непосредствено влияят върху реалните събития. Умът ни има способността и властта да създадереалността такава, каквато си я представяме и както се отнасяме към нея. Външният свят е огледално отражение на нашите мисли и представи за него – когато му се усмихваме и той ни отвръща с усмивка, ако му се мръщим и негодуваме – и той се отнася по същия начин към нас.
Ето защо е изключително важно да мислим положително и да имаме позитивно отношениекъм събитията и обстоятелствата, с които ни среща животът, за да сме здрави, да живеем без страх, самота, тревожност, разочарование.

Съществуват няколко начина за лекуване на болни. Единият начин е лекуване от природата. Оставете болния на природата, няма да се мине много време и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуване с лекар. Ще дойде лекар, ще препоръча някакво лекарство и след известно време болният се подобрява. Обаче има и трети начин на лекуване – Божественият.

НАЧИНИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО ИЗЦЕЛЕНИЕ
МОЛИТВАТА
ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО

Господи, понеже Ти Си направил човека по Образ и Подобие Свое, молим Ти се, подкрепяй душите ни да пазим всякога това велико благо, което Си ни дал, за да бъдем всякога здрави ние и всички, и да Те славим задружно през всичките векове. Ние се молим за живота и здравето, които Си ни дал, да ги употребим за Твоята Слава на Земята.
(Ще имаме светлина върху вътрешната страна, на която почиват животът и здравето.)

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ДРУГ ЧОВЕК


Всеприсъствущий и всеблаги Боже! Името на Господа, който е говорил с раба Ти, да дойде Твоето изцеление чрез нас, Твоите слуги, за слава на Името Ти.
Техники за релаксация

Релаксация
Релаксирането е необходима основа за практикуване.
Необходима ни е техника за дълбока релаксация. Йога нидра е мощен метод за съзнателна релаксация. Тя е извлечена от тантрите, от Свами Сатянанда. Това е техника, която ни учи на изкуството на релаксацията, осигурявайки ни пълна физическа, умствена и емоционална почивка. По време на практиката човек се намира в приятно състояние на границата между съня и будуването и изглежда сякаш спи, но всъщност съзнанието му е напълно ангажирано – то е обърнато навътре и работи на едно по дълбоко ниво на осъзнаване. Нашето съзнание е изключително мощен инструмент, чрез който можем да подобрим физическото си и емоционалното си здраве, да освежим паметта, да трансформираме негативните си навици, да събудим твотческия си потенциал.

МАСАЖЪТ

Масажът е може би най-старият и най-достъпен метод за лечение. В традиционните култури, особено в източните, се приема за естествено, че всички възрастови групи могат да извлекат полза от редовно прилагания масаж. Просто ние много често се страхуваме да се докосваме един друг. И все пак изследванията все по-убедително доказват необикновената сила на допира – а същността на масажа е допирът. Резултатите от едно проведено неотдавна проучване показват, че благо-дарение на масажа духът на пациентите е укрепнал и здравето им се е възстановило по-бързо.

-“Ако нямаш любов, изкуството на лекуваш болния пропада. Да лекуваш болни, това значи да сваляш раницата от гьрбовете им. Понякога е добреда боледува човек. Ако хората не боледуваха, щяха да се натъкнат на големи нещастия. Никой не може да избегне страданието, което природата му изпраща. Ако избегне едно страдание, ще го сполетят две, три и повече. Природата е строга и взискателна.

Отиде ли при някой болен, нека човек първо да се обърне към Господа и каже: “Господи, моля Ти се, помогни ми да излекувам този болен!” Свърже ли се човек с Божественото съзнание, Бог работи вече чрез него. И като отиде този човек при някой болен, достатъчно е да постави ръката си върху главата на болния и след три минути болният ще стане от леглото си. Този човек вече вижда, че между него и Божието съзнание има връзка”.
Петър Дънов

ДИШАНЕТО

Животът е абсолютно зависим от акта на дишането. “Дишането е живот.”

Макар и да се различават в подробностите относно теорията и терминологията, по отношение на фундаменталните принципи Изтокът и Западът са на едно мнение.

Да дишаш означава да живееш и без дишане няма живот. От дишането зависят животът и здравето не само на висшите животни, но и на нисшите форми на животински живот, които също трябва да дишат, за да живеят, а съществуването на растителния свят също зависи от въздуха.

Новороденото поема дълбока глътка въздух, задържа го за момент, за да извлече от него животоподдържащите му свойства, след това го издиша и ето, животът му на Земята е започнал. Старецът се задъхва, спира да диша и животът му угасва. От първото плахо вдишване на новороденото до последния спазъм на умиращия се простира дългата история на непрекъснатото дишане. Животът е просто една поредица от дишания.

Дишането може да се разглежда като най-важната от всички функции на тялото, защото в действителност всички останали функции зависят от него. Човек може да живее известно време без храна; може да изкара и без вода, макар и по-кратко време; но без дишане животът му се измерва с няколко минути.

Жизнената енергия, която поемаме от въздуха се нарича прана.

Едно кратко размишление ще ни покаже голямото значение на правилното дишане. Ако кръвта не бъде очистена напълно от възстановителните процеси в белите дробове, тя се връща в артериите в ненормално състояние, недостатъчно очистена и не напълно освободена от нечистотиите, които е поела по своя обратен път към сърцето. Ако тези нечистотии се върнат в системата, ще се проявят под формата на някакво заболяване – или като заболяване на кръвта, или като някаква болест, възникнала в резултат от нарушеното функциониране на някой недостатъчно захранван орган или тъкан.

Когато кръвта е правилно изложена на въздействието на въздуха в белите дробове, не само се освобождава от отработените продукти и въглеродния окис в нея, но се зарежда с достатъчно количество кислород, който тя пренася до всички части на тялото, където той е необходим, за да може Природата да изпълни правилно своите функции. Когато кислородът влезе в контакт с кръвта, той се свързва с хемоглобина на кръвта и бива отнесен до всяка клетка, тъкан, мускул и орган, които укрепва и засилва, възстановявайки изтощените клетки и тъкани с нови материали, които Природата преобразува.

По време на вдишването мускулите разширяват белите дробове, така че се създава един вакуум и въздухът нахлува вътре в съответствие с добре известните закони на физиката. Всичко зависи от мускулите, участващи в процеса на дишането, които ние за удобство можем да наречем “дихателни мускули”. Без помощта на тези мускули белите дробове не могат да се разширят, а науката за дишането зависи в голяма степен от правилното използване и контрол върху тези мускули. Правилният контрол върху тези мускули ще доведе до възможността за максимално разширяване на белите дробове и до възможно най-голямото количество осигуряващи живота свойства на въздуха в системата.

Йогите разделят дишането на четири основни метода, а именно:

1. Високо дишане;
2. Средно дишане;
3. Ниско дишане;
4. Пълно йогистко дишане.


Даваме ви една обща представа за методите за дишане, но в специално предаване ще ви покажем начините за изцеление чрез дишане, върху които в общи линии се основават източните философии.

Пранаяма

Единственото физическо спасение на човека е “назад към Природата”.

БИЛКОЛЕЧЕНИЕ

Коя е причината за болестите? Отслабването на жизнената енергия в човека, при което тя се превръща в потенциална или пасивна. Следователно лекуването на болния има предвид, превръщане на потенциалната енергия в кинетична. Това се постига чрез различни билки или действия! През май и юни в хубави слънчеви дни, сутрин рано събирайте билки. Сушете ги и после ги поставяйте в стъклени бурканчета. Запушени да постоят още малко на слънце. Ще ги съхранявате на сухо. Лечебността им, не е всякога еднаква – зависи от времето, от месеца, от деня и от часа, в който се берат. Най-добре е билките да се берат сутрин рано призори, при изгрева на слънцето. Денят не трябва да е мъглив, не трябва и да има нито едно облаче на небето, ако има дори и едно облаче, лекарството се разваля. Който не познава билките, страда. Затова казваме, че хората страдат поради своето невежество.

Истински лекар е само този, който разбира причината за всяка болест и помага на хората. Той е асистент на Природата и работи съобразно нейните закони. При лекуването на болния има три фактора, които взимат участие в оздравя¬ването му: Природата, лекарят и самия болен. Природата дава на човека помощ 50%, лекарят 25% и болният 25%. Последен има думата болния. Не вземе ли участие в лекуването си, усилията на Природата и на лекаря ще пропаднат. За да бъде човек здрав, трябва да разчита на себе си и на непосредствения контакт с Природата. Ако в някои отношения самата Природа ви противодейства, тя ще ви покаже и изходен път от това положение. Създаде ли ви известна болест, същевременно ще ви покаже и пътищата, по които можете да се излекувате. Не всички болезнени състояния са болести. Например хремата, треската не са болести, но състояния за пречистване. Чрез тези състояния организмът се чисти от излишните утайки и наслоявания.

Във всеки човек има скрити сили, които трябва да се събудят. Събудите ли тези сили, положението на болния се подобрява естествено. Когато сам се лекува, човек придобива увереност в себе си, в своите сили. Можете да се излекувате, но ако отгоре, от невидимия свят светлите същества вземат участие. Билките са само проводник. Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин, използвайте главно месеците април и май, когато природата е богата на жизнена енергия. И накрая не забравяйте, че лекуването не се състои в това, да освобождаваме хората от техните болести, но да им дадем начини, методи, да запазят своето здраве.
Петър Дънов